Online editor

In eerdere communicatie gaven we aan dat de online editor, waarmee jullie als afdeling naast een krant dit jaar ook flyers en een brochure kunnen aanmaken, vanaf 9 september beschikbaar zou zijn. Helaas is de realisatie hiervan niet tijdig afgerond geraakt. Op 15 oktober mag je de online editor verwachten en kan je ermee aan de slag. In het najaar zal hierover per provincie ook een opleidingsmoment worden voorzien, waar we je graag wat technische bagage en redactionele tips meegeven.

We verontschuldigen ons voor het ongemak.


© 2019 – kwb

StevenOnline editor